Technical Spec Sheets

DC Snap-Fans for Solar and Battery

     Exhaust: 

          12" DC Snap-Fan

          16" DC Snap-Fan

          20" DC Snap-Fan

          24" DC Snap-Fan

          28" DC Snap-Fan

          50" DC Snap-Fan

     Circulation:

          20" DC HAF Snap-Fan

 

EC AC High Efficiency Snap-Fans

     Exhaust:

          12" AC Snap-Fan

          16" AC Snap-Fan

          20" AC Snap-Fan

          20" AC HLE Snap-Fan

          24" AC Snap-Fan

          28" AC Snap-Fan

     Circulation:

          20" AC HAF Snap-Fan

 

Variable Speed EC AC High Efficiency Snap-Fans

     Exhaust:

          20" HLE AC VS Snap-Fan

          24" AC VS Snap-Fan

          28" AC VS Snap-Fan

 

     Circulation:

          20" AC VS HAF Snap-Fan

 

Industrial AC Multifan

     Exhaust Panel Fans 120 Volt:

          10" AC Multifan

          12" AC Multifan

          14" AC Multifan

          16" AC Multifan

          18" AC Multifan

          20" AC Multifan

          22" AC Multifan

          24" AC Multifan

     Exhaust Panel Fans 240 Volt:

          10" AC Multifan

          12" AC Multifan

          14" AC Multifan

          16" AC Multifan

          18" AC Multifan

          20" AC Multifan

          22" AC Multifan

          24" AC Multifan

          28" AC Multifan

          36" AC Multifan

     Exhaust Panel Fans 3 Phase:

          12" AC Multifan

          14" AC Multifan

          16" AC Multifan

          18" AC Multifan

          20" AC Multifan

          22" AC Multifan

          24" AC Multifan

          24" AC Multifan HP

          28" AC Multifan

 

     Exhaust Box Fan:

          50" Galvanized Box Fan 240 Volt

          50" Galvanized Box Fan 3 Phase

 

     Recirculation:

          16" Recirculation Fan

          20" Recirculation Fan

          20" Recirculation Basket Fan 120 Volt

          20" Recirculation Basket Fan 230 Volt

          24" Recirculation Basket Fan 120 Volt

          24" Recirculation Basket Fan 230 Volt

          V-Flo Fan 120 Volt

          V-Flo Fan 240 Volt

          V-Flo Fan 3 Phase